Skip to main content
The right need

Skrolla ner

Smärtlindring:

Skrolla ner

Rätt användning efter behandling av diklofenak i gelform

Hur läkemedel kommer ut i avloppsvattnet.

De flesta inser inte att kemikalier som vi använder inte bara försvinner. Läkemedel i vår kropp lämnar systemet genom t ex urin och svett men läkemedel i gelform kan också bli bortspolade när du tvättar dina händer eller duschar. När vi duschar eller badar tänker vi kanske inte så ofta på att kemikalier som läkemedel som vi använt innan kanske spolas ut i vattensystemet och t o m i floder, sjöar och hav.

Våra studier visar följande:

drug interactions

Att torka händerna med t ex hushållspapper innan hand-tvätt efter använding av gel kan minska mängden av diklofenak i sköljvattnet med upp till 70%.1

side effects

Dosera smärtlindrande läkemedel enligt bipacksedeln och läs alltid bipacksedeln noga.

medication dosage

Använd rätt mängd läkemedel. Läs bipacksedeln noga för att se hur mycket du behöver använda.

Haleons “Torka och Tvätta” studier, som presenterades på International Conference on Environmental Pollution, Medicinal Prescriptions and Pharmaceutical Waste” i September 2021 visar för första gången att avtorkning av händerna innan tvättning minskar mängden av smärtlindrande läkemedel som t ex diklofenak i sköljvatten.1

Resultaten visar att en sådan enkelt sak som att torka av händerna innan tvättning efter användning av läkemedel i gelform kan minska mängden av diklofenak i avloppsvatten med upp till 70 %.

Tänk efter före du sköljer.

Vårt mål på Haleon är att försäkra oss om att alla människor fortsätter att ha tillgång till produkter de behöver för att lindra sin smärta. Vi vill också hjälpa till med att minska all tänkbar påverkan av våra produkter på miljön. Därför uppmuntrarar vi våra konsumenter att alltid använda rätt mängd läkemedel och att rengöra sina händer på rätt sätt.

Vi rekommenderar att personer som använder läkemedel i gelform alltid ska torka av sina händer innan handtvätt för att sen slänga pappershanduken i papperskorgen. Du ska också undvika att duscha och bada innan produkten har torkat in i huden för att ta ansvar för både dig själv och miljön.

drug interactions

Applicera läkemedels-gelen direkt på området på kroppen där du har ont. Smörj därefter in varsamt i huden.

side effects

Torka bort överflödig gel från händerna med t ex hushållpapper.

medication dosage

Kasta pappret i papperskorgen.

medication dosage

Tvätta händerna med vatten och tvål.

1Reduction of residual topical diclofenac in wastewater by a wiping procedure before hand washing. S.Bielfeldt; 2023. Reduction of residual topical diclofenac in wastewater by a wiping procedure before hand washing – ScienceDirect [Last accessed July 2022].