När du hanterar din eller din familjs hälsa, inklusive medicinering för smärtlindring, rekommenderas det att man alltid pratar med en farmaceut, läkare eller sjuksköterska och alltid är noga med att läsa och följa instruktionerna i bipacksedeln.

The right need

Så hanterar du utgångna läkemedel

Som många andra har du förmodligen gamla eller utgångna läkemedel staplade i din läkemedelslåda eller skåp - men hur ofta kontrollerar du utgångsdatum på förpackningarna eller har en utrensning av läkemedel?

Kontrollera alltid utgångsdatum innan du tar något läkemedel. Att använda gamla läkemedel som har gått ut kanske inte hjälper dig att behandla ditt tillstånd och kan  till och med får dig att må sämre.

Osäker på vad du ska göra med utgångna läkemedel? Vi kommer att förklara varför du aldrig ska ta utgångna eller gamla läkemedel, hur du hanterar utgångna läkemedel på ett säkert sätt och hur du kan återvinna dem.

Varför du inte ska ta utgångna läkemedel

Funderar du på att ta läkemedel som har passerat sitt utgångsdatum? Gör inte det.

  • När utgångsdatumet har passerat finns det ingen garanti för att ditt läkemedel är säkert eller effektivt. Faktum är att gamla läkemedel kan vara mindre effektiva på grund av en förändring av deras kemiska sammansättning. Vissa utgångna läkemedel kan också löpa ökad risk för bakterietillväxt på deras yta, eller toxiska metaboliter, vilket potentiellt kan leda till oönskade komplikationer.1
  • Ibland, om du inte förvarar läkemedlet korrekt eller om läkemedlets förpackning har skadats, är läkemedlet kanske inte så effektivt som det borde - även om det inte har nått utgångsdatumet än. För mer information om detta, läs vår artikel om hur läkemedel ska förvaras ansvarsfullt.

 

Det finns inget behov av gissningar när det gäller gamla läkemedel - för att skydda dig själv och andra, ta inte, behåll eller förvara någon läkemedel som har gått ut.

The right need

Checklista för utgångna läkemedel2

Att göra

 Kontrollera alltid utgångsdatumet. På läkemedelsförpackningen står det  ”Utg. dat.” eller "EXP följt av ett numeriskt datum". 

 Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 Förvara läkemedel i originalförpackningen för att undvika att hållbarheten påverkas. 

 Kontrollera och rensa ditt medicinskåp med jämna mellanrum för att minska risken att du råkar använda gamla läkemedel.

 Förvara alla läkemedel i ett barnsäkert medicinskåp eller -låda för att säkerställa att barn och husdjur inte kommer åt dem.

Att inte göra

X Använd inte utgångna läkemedel

X Använd inte läkemedel som har blivit skadade eller  eller ser annorlunda ut än hur de brukar.

X Förvara inte dina läkemedel i badrummet eller i närheten av värme-, fukt- eller ljuskällor för att undvika att hållbarheten påverkas.

X Förvara inte gamla läkemedel där barn eller husdjur kan komma åt dem.

Hur man på ett ansvarsfullt sätt gör sig av med utgångna läkemedel

Du kanske är bekant med hur du förvarar ett läkemedel ansvarsfullt - men hur du kasserar läkemedel är lika viktigt. Om du kasserar läkemedel på ett osäkert sätt kan du riskera att ett barn eller husdjur får tillgång till dem, vilket kan få allvarliga konsekvenser. Felaktigt kassering kan också skada miljön.

Kan vi spola ut läkemedel i toaletten? Är det okej att kasta gamla smärtstillande direkt i papperskorgen? Kan du spola ned smärtlindrande gel  i diskhon? Läs våra riktlinjer för hur kassering av läkemedel och gamla smärtstillande bör gå till så att det inte skadar barn, husdjur eller miljön. Om du är osäker på hur du ska göra dig av med din läkemedel, tala med din apotekspersonal.

Så kasserar du gamla läkemedel miljövänligt

När vi kasserar gamla läkemedel bör vi alla se till att inte skada miljön. Att lära sig hur man återvinner läkemedel på ett ansvarsfullt sätt, hjälper till att väna om vår miljö.

Låt oss kassera ansvarsfullt.