Hoppa till huvudinnehåll

Så hanterar du utgångna läkemedel

Skrolla ner

När du använder smärtstillande läkemedel, rekommenderas det att man alltid pratar med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal och alltid är noga med att läsa och följa bipacksedeln.

medicinkapslar

Skrolla ner

Så hanterar du utgångna läkemedel

Som många andra har du förmodligen gamla eller utgångna läkemedel i din läkemedelslåda eller skåp - men hur ofta kontrollerar du utgångsdatum på förpackningarna eller har en utrensning av läkemedel?

Kontrollera alltid utgångsdatum innan du tar något läkemedel. Att använda gamla läkemedel som har gått ut kanske inte hjälper dig att behandla ditt tillstånd och kan till och med får dig att må sämre.

Varför du inte ska ta utgångna läkemedel

Funderar du på att ta läkemedel som har passerat sitt utgångsdatum? Gör inte det.

 • När utgångsdatumet har passerat finns det ingen garanti för att ditt läkemedel är säkert eller effektivt. Faktum är att gamla läkemedel kan vara mindre effektiva på grund av en förändring av deras kemiska sammansättning. Vissa utgångna läkemedel kan också löpa ökad risk för bakterietillväxt på deras yta, eller toxiska metaboliter, vilket potentiellt kan leda till oönskade komplikationer.1
 • Ibland, om du inte förvarar läkemedlet korrekt eller om läkemedlets förpackning har skadats, är läkemedlet kanske inte så effektivt som det borde - även om det inte har nått utgångsdatumet än.
medicinremsa ur kartongen

Checklista för utgångna läkemedel2

Att göra

 • Kontrollera alltid utgångsdatumet. På läkemedelsförpackningen står det ”Utg. dat.” eller "EXP följt av ett numeriskt datum".
 • Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
 • Förvara läkemedel i originalförpackningen för att undvika att hållbarheten påverkas.
 • Kontrollera och rensa ditt medicinskåp med jämna mellanrum för att minska risken att du råkar använda gamla läkemedel.
 • Förvara alla läkemedel i ett barnsäkert medicinskåp eller låda för att säkerställa att barn och husdjur inte kommer åt dem.

Att inte göra

 • Använd inte utgångna läkemedel.
 • Använd inte läkemedel som har blivit skadade eller ser annorlunda ut än hur de brukar.
 • Förvara inte dina läkemedel i badrummet eller i närheten av värme-, fukt- eller ljuskällor för att undvika att hållbarheten påverkas.
 • Förvara inte gamla läkemedel där barn eller husdjur kan komma åt dem.

Hur gör man sig av med utgångna läkemedel på ett ansvarsfullt sätt?

Du kanske vet hur du ska förvarar ett läkemedel, men hur du kasserar ett läkemedel är lika viktigt. Om du kasserar läkemedel på ett osäkert sätt kan du riskera att ett barn eller husdjur får tillgång till dem, vilket kan få allvarliga konsekvenser. Felaktigt kassering kan också skada miljön.

Kan vi spola ner läkemedel i toaletten och är det okej att kasta dem i papperskorgen? Läs våra riktlinjer för hur kassering av läkemedel bör gå till så att det inte skadar barn, husdjur eller miljön. Om du är osäker på hur du ska göra dig av med dina läkemedel, rådgör med apotekspersonalen.