När du förvarar ditt läkemedel, gör det ansvarsfullt

När man gör hundra saker samtidigt  är det väldigt lätt att tänka “här blir säkert bra” när man lägger undan sina saker.

Men när det gäller läkemedel, och det inkluderar även smärtlindrande läkemedel, bör man tänka till lite extra. Till en början, förvara inte dina läkemedel i badrumsskåpet. Här är några saker man bör ha i åtanke när man förvarar läkemedel hemma:

 

The Right Storage

Det finns ett korrekt sätt att förvara 
dina LÄKEMEDEL HEMMA

Säker förvaring av läkemedel i hemmet är viktigt. Att göra detta rätt är lika enkelt som 3 "Att göra" och 3 " Att inte göra".

Låt oss behandla ansvarsfullt...

Icon

ATT GÖRA:

Förvara läkemedel högt upp på en plats dit barn och djur inte når.

ATT INTE GÖRA:

Förvara på en lättåtkomlig plats. Endast vuxna till vilka läkemedlet tillhör ska ha tillgång   till läkemedlet.

ATT GÖRA: 

Förslut och lägg tillbaka  efter varje användning.

ATT INTE GÖRA:

Förvara dina läkemedel i badrumsskåpet. 

ATT GÖRA: 

Håll dig uppdaterad och diskutera säker användning av läkemedel med tonåringar och yngre vuxna.

ATT INTE GÖRA:

Kasta förpackningen. Den innehåller förvaringsinstruktioner och användarinstruktioner.

Låt oss förvara det rätt - CHECKLISTA

 • Samla alla läkemedel på samma plats
 • Ta bort gamla läkemedel – lämna in till ditt apotek
 • Förvara läkemedel i dess originalförpackning
 • Förvara där små händer och tassar inte når
 • Finn en sval, torr och mörk plats
 • Kontrollera och underhåll

Sammanslå 

Försök att förvara läkemedel med samma förvaringsbetingelser på liknande sätt på en och samma plats. På så sätt slipper du att gå runt och leta för att hitta det du vill ha.

Lämna tillbaka utgångna läkemedel till ditt apotek

Om du har läkemedel liggandes överallt hemma hos dig, samla ihop dem. Utgångna läkemedel förlorar sin effekt1 så se till att regelbundet gå igenom dina läkemedel och kassera lösa eller omärkta läkemedel. Titta även på utgångsdatumet och gör dig av med gamla läkemedel genom att lämna tillbaka dem till ett närliggande apotek. (Spola aldrig ner läkemedel i toaletten!). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Behåll läkemedel i originalförpackningen 

Förvara läkemedel i dess originalförpackning.2 Förpackningen och bipacksedeln innehåller viktig information om dosering och om hur läkemedlet skall förvaras.3 Även om du har tidigare använt ett visst läkemedel och läst bipacksedeln, kan instruktioner om användande och förvaring ändras.

Undvik att ha läkemedel  i badrumsskåpet

Läkemedel tenderar att vara känsliga produkter. Ljus, värme och fukt kan förstöra de flesta läkemedel, därför bör de förvaras på en torr, sval och mörk plats. Tyvärr utesluter det därmed badrumsskåpet, då värmen och fukten från duschen kan förstöra produkterna4 och i vissa fall till och med göra dem skadliga.5

Hitta en sval, mörk och torr plats 

Titta runt i ditt hem och försök hitta en bra plats att förvara dina läkemedel. Byrålåda, garderoben eller en hylla kan vara bra alternativ.6 En del personer tycker om att samla och sortera sina läkemedel i mindre och märkta behållare eller lådor.

Håll läkemedel borta från små och nyfikna händer 

Låt inte spädbarn eller barn komma i närheten av läkemedel. Förvara läkemedel på en plats där barn inte kan se eller nå produkterna.7 Högt upp i ett skåp eller en barnsäker låda är ett bra alternativ.8 Det finns även vissa förpackningar som är barnsäkra för att det ska vara svårare för barn att öppna dem, fråga din farmaceut eller läkare om mer information.

Var försiktig när du förvarar läkemedel i kylen 

En del läkemedel behöver förvaras i kylskåpet men var uppmärksam så att de inte fryser. Om det skulle ske utav misstag, förutsätt att läkemedlet är förstört och inte bör användas. Om du har frågor angående förvaring av läkemedel i kylen, fråga din farmaceut.9

Skapa en medicinlåda inför resan

Överväg att köpa läkemedel i mindre förpackningsstorlekar och samla dem i en liten väska eller påse så att du har ett litet “semesterapotek”. Genom att göra detta är du alltid redo och utrustad för en lång resa. Några läkemedel som du kan tänkas behöva i semesterapoteket:

 • Smärtlindrande läkemedel
 • Plåster
 • Våtservetter
 • Allergiläkemedel
 • Läkemedel för halsbränna
 • Laxeringsmedel
 • Diarréläkemedel

Om du behöver receptbelagda mediciner när du skall ut och resa, ta med originalförpackningen10 och rådfråga din farmaceut om andra möjligheter, samt kontrollera om det krävs Schengen-intyg.

Kontrollera och underhåll

Du bör kontrollera och gå igenom dina läkemedel regelbundet. Kontrollera produkternas bäst före-datum och ta bort gamla läkemedel.11 Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. För att kassera oönskade läkemedel, lämna tillbaka dem till ditt lokala apotek vid ditt nästa besök.12

Om det är vanligt att du finner gamla läkemedel och du tenderar att inte hinna använda dem innan bäst före-datum är passerat, se över hur mycket läkemedel du behöver köpa till ditt hushåll. Det kan vara så att du borde fundera på att köpa lite färre eller mindre förpackningar av läkemedlet nästa gång. Oavsett vilket läkemedel du än tar, är det ytterst viktigt att veta att de är förvarade på rätt plats, framförallt när det kommer till säker förvaring i hemmet.

Låt oss förvara läkemedel ansvarsfullt.

Guidelines for Safe Disposal of Unwanted Pharmaceuticals in and after Emergencies. World Health Organization. 1999. https://www.who.int/water_sanitation_health/medicalwaste/unwantpharm.pdf 

2 https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000534.htm

Arzneimittel richtig aufbewahren und entsorgen. Bundesministerium für Gesundheit. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/arzneimittelentsorgung-und-aufbewahrung.html

Hoe kun je medicijnen het beste bewaren? Consumenten bond. n/a https://www.consumentenbond.nl/zelfzorg/medicijnen-bewaren 

Arzneimittel richtig aufbewahren und entsorgen. Bundesministerium für Gesundheit.  https://www.bundesgesundheitsministerium.de/arzneimittelentsorgung-und-aufbewahrung.html 

Storing your medicines. MedlinePlus. https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000534.htm 

Storing your medicines. MedlinePlus. https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000534.htm

Your medicine cabinet. NHS. April 2020 https://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/your-medicine-cabinet/ 

Arzneimittel richtig aufbewahren und entsorgen. Bundesministerium für Gesundheit. Dec 2020. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/arzneimittelentsorgung-und-aufbewahrung.html 

10 Travel Medical Kit . The Cleveland Clinic. Sept 2016. https://my.clevelandclinic.org/health/articles/12784-travel-medical-kit 

11 First-aid kits: Stock supplies that can save lives. The Mayo Clinic . July 2020. https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-kits/basics/art-20056673

12 Disposal of Medicine in Europe. MedsDisposal. (Association of the European Self-Care Industry, Council of European Dentists, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations et. al. http://medsdisposal.eu/