Smärtstillande läkemedel och biverkningar

När du hanterar din eller din familjs hälsa, inklusive smärtlindring, börja alltid med att prata med din farmaceut läkare eller sjuksköterska och läs bipacksedeln noggrant.

The right need

Smärtstillande läkemedel och biverkningar

En biverkan är en oönskad reaktion på att ett läkemedel. Det kan komma som en överraskning, men alla läkemedel har potential att orsaka biverkningar.1

Smärtstillande läkemedel kan vara ett effektivt sätt att lindra många former av smärta - de kan hjälpa oss att lindra våra symtom. Men på samma sätt som läkemedel har potential att hjälpa, måste vi också vara medvetna om riskerna för läkemedelsbiverkningar.

Genom att lära dig de möjliga biverkningar som ditt läkemedel kan ge,  blir du mer uppmärksam hur du ska agera om du får dem.

Fortsätt läsa för att ta reda på mer om biverkningar och hur de klassificeras.

Hur troligt är det att få läkemedelsbiverkningar?

Alla läkemedel kan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i bipacksedeln, kontakta läkare eller apotekspersonal.

För att hjälpa oss att förstå hur stor chansen att få biverkningar är, klassificeras läkemedel i grupper beroende på sannolikheten för att en biverkning uppstår2:

Väldigt vanliga 1/10 
Vanliga Mellan 1/10 och 1/100
Mindre vanliga Mellan 1/100 och 1/1000
Sällsynta Mellan 1/10 000 och 1/1000
Mycket sällsynta Mindre än 1/10 000 

Vissa personliga faktorer kan öka chansen att få biverkningar av sina mediciner. Riskfaktorer kan innefatta:3

  • Ärftliga faktorer
  • Befintliga förhållanden
  • Samtidig användning av ett annat läkemedel (känd som läkemedelsinteraktion)
  • Mycket ung eller hög ålder
  • Graviditet
  • Amning

Din läkare kan ställa några frågor innan du förskrivs eller rekommenderas smärtstillande läkemedel för att avgöra om du har någon av dessa riskfaktorer. Innan du tar receptfri medicin rekommenderas det att du talar med din apotekspersonal för att diskutera eventuella biverkningar och vad du ska göra om du får dem.

 

Finns det några smärtstillande läkemedel utan biverkningar?

I en perfekt värld skulle läkemedel vara helt riskfria, men i slutändan har alla läkemedel vissa risker för biverkningar för vissa människor. Även om det kanske inte finns några smärtstillande läkemedel utan biverkningar, finns det alternativ som kan fungera för dig beroende på din hälsostatus eller eventuella underliggande tillstånd du kan ha. Det är därför det är viktigt att läsa produktinformationen och prata med din läkare om rätt val av smärtstillande läkemedel för dig.

Genom att ta rätt dos läkemedel på rätt sätt och vid rätt tidpunkt kan du minska risken för oönskade effekter.

Låt oss behandla ansvarsfullt.

Medicine and Side Effects, Health Direct, https://www.healthdirect.gov.au/medicine-and-side-effects, accessed 26/07/2021

Definitions, World Health Organisation, https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy /trainingcourses/definitions.pdf, accessed 26/07/2021

Risk factors for adverse drug reactions, MSD Manuals, https://www.msdmanuals.com/en-gb/home/drugs/adverse-drug-reactions/risk-factors-for-adverse-drug-reactions, accessed 26/07/2021