När du hanterar din eller din familjs hälsa, inklusive medicinering för smärtlindring, rekommenderas det att man alltid pratar med en farmaceut  läkare eller sjuksköterska och alltid är noga med att läsa och följa instruktionerna i bipacksedeln.

The right need

Allt du behöver veta om smärtstillande läkemedel till barn

Om du är förälder vet du att när ditt barn får ont vill du gärna förstå hur du kan hjälpa det när det behöver smärtlindring.

Eftersom barns vikt och känslighet mot läkemedel skiljer sig väldigt mycket från vuxna ska ditt barn endast använda läkemedel som är speciellt utformade för barn. De finns i olika styrkor, läkemedelsformer och smaker så att valet av läkemedel kan anpassas till det enskilda barnet. Ta kontakt med barnavårdscentral eller läkare om barn under 6 månader ska behandlas.

Innan du använder ett smärtstillande läkemedel för barn är det viktigt att du förstår hur du använder det korrekt och vilka symtom det lindrar. Innan du ger ditt barn läkemedel är alltid det viktigt att du läser bipacksedeln.

Du ska aldrig ge ditt barn läkemedel som har blivit utskrivet till någon annan. Inte ens om läkemedlet har skrivits ut till ett syskon eller jämnårigt barn.

Kontakta läkare, vårdcentral, vårdguiden 1177 eller akutmottagning om du är osäker på orsaken till ditt barns smärta. Det är viktigt att ta reda på om smärtan är farlig. Vid buksmärtor, akuta eller tilltagande smärtor ska du alltid kontakta läkare.

Vilka former av läkemedel för barn finns tillgängliga? 

Läkemedel för barn finns i flytande, tabletter, kapslar, suppositorier och munsönderfallande former. Detta ger dig ett brett utbud av alternativ baserat på ditt barns ålder, skick eller preferenser. Till exempel kan ett barn som kräks behöva stolpiller för att kunna tillgodogöra sig läkemedlet. Dessutom kanske inte ens äldre barn kan svälja tabletter eller kapslar och föredrar flytande former eller munsönderfallande tabletter.

Hur ska jag mäta upp läkemedel för barn?

Om du ska ge läkemedel till barn, kan du be om en doseringsspruta eller doseringssked på apoteket. För vissa läkemedel finns doseringssprutor och skedar speciellt framtagna för läkemedlet med i läkemedelsförpackningen.

Doseringsspruta eller doseringssked förenklar och säkerställer mätning av rätt dos och underlättar administreringen av läkemedlet. Se till att du inte använder en kökssked för att dosera flytande läkemedel, eftersom de kan variera i storlek vilket kan leda till att du kan ge en felaktig dos.

Läs alltid bipacksedel noga för att säkerställa att du ger dit barn rätt dos enligt ditt barns vikt och/eller ålder.

Läkemedel kan innebära stor förgiftningsrisk, både vid avsiktlig överdosering och vid barntillbud. Det är viktigt att ringa Giftinformation om något inträffat. För små barn medför många läkemedel stor förgiftningsrisk, även om intagen mängd är liten. Även receptfria läkemedel kan innebära förgiftningsrisk. Om ditt barn fått i sig för stor dos läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) omedelbart, även om det inte uppvisar några symtom på förgiftning.

 

The right need

Säkerhetstips för användning av barnläkemedel

Att se till att du doserar barnläkemedel rätt är ett måste, och det finns några fler säkerhetstips du alltid bör tänka på innan du ger ditt barn läkemedel:

 • Förvara smärtstillande läkemedel utom syn- och räckhåll för barn
 • Titta alltid på utgångsdatumet innan du använder ett läkemedel. Utgångsdatumet är sista dagen i angiven månad.
 • Läs produktinformationen för att bestämma rätt dos för ditt barn baserat på ålder eller vikt
  • Använd en doseringsspruta eller doseringssked för att dosera läkemedlet rätt – använd inte en vanlig sked.
 • Kalla aldrig läkemedel för godis. Barn gillar godis och kan vara mer benägna att försöka få tillgång till läkemedel utan uppsikt om de tror att det är godis.
  • Till spädbarn är det är enklast att ge barnet flytande läkemedel om det sitter eller ligger i ditt knä. Ta eventuellt hjälp av någon annan. Med en doseringsspruta kan flytande läkemedel sprutas in i munnen mot kindväggen. Genom att låta medicinen flyta från sidan ner i halsen, minskar risken att barnet sätter i vrångstrupen och hostar upp läkemedlet.
  • Smaken av läkemedel är svår att maskera. Flytande läkemedel kan blandas i lite koncentrerad saft för att dämpa smaken. Blanda aldrig medicin i stora mängder vätska. Risken finns att det sjuka barnet inte dricker allt, och därmed inte får i sig all medicin. Ha eventuellt något som smakar gott till hands att skölja med efteråt. Blanda aldrig läkemedel i maten, eftersom det finns en risk att barnet får avsmak för maten. Om barnet spottar ut läkemedlet direkt ska en ny dos ges. Om barnet kräks efter en halvtimme ska ingen ny dos ges. Om barnet kräks efter 15 minuter ska vanligen en halv dos ges.
  • Suppositorier (stolpiller) ges lättas till små barn om de ligger på rygg med böjda ben. Större barn bör ligga på vänster sida med böjda ben. Om det är svårt att föra in suppositoriet, kan den fuktas med ljummet vatten. För in suppositorien med den platta änden först och håll ihop skinkorna ett ögonblick efteråt, för att minska risken att den glider ut igen.

När barnet blir lite större är munsönderfallande tabletter ofta ett bra alternativ. Till barn som har svårt att låta den smälta på tungan kan du då låta tabletten smälta i en sked med vatten innan dosering.Innan du använder smärtstillande läkemedel för barn eller spädbarn, se till att du följer alla medicinska råd och pratar med din läkare eller barnavårdcentral om allt du är osäker på.

Om ditt barn har feber, se till att du ger dem mycket vätska.

Innan du ger barn smärtstillande eller medicinering konsultera med en läkare. Den här guiden hjälper dig med hur man behandlar barnet rätt och hur du kan vara säker på att du ger barn rätt dos.

Låt oss dosera ansvarfullt.