Rätt dosering av läkemedel

När man lindrar smärta, finns det inte en viss dosering som passar alla. Det som fungerar för en person kanske inte passar en annan. Skillnader i generell hälsa, diet, ålder och gener kan påverka mängden du kan använda av ett läkemedel.1

Så, vilken är den rätta doseringen för att lindra din tillfälliga smärta och värk? Regel nummer ett: Läs alltid bipacksedeln och instruktioner om dosering och förvaring. Om det är någonting du inte förstår eller har några frågor, kontakta din läkare, sjuksköterska eller farmaceut för mer information.

Dosering av läkemedel 

När vi talar om dosering, menar vi hur mycket, hur ofta och hur länge man bör ta läkemedlet. Forskare inom medicin spenderar mycket tid på att just studera vad som är en effektiv dosering av smärtstillande läkemedel. Tar du för lite ger det knappt någon lindring och tar du för mycket kan det ha negativa konsekvenser.

Om du är osäker på vilken dosering som passar dig, rådfråga din läkare, sjuksköterska eller en farmaceut. De kan ta hänsyn till faktorer utöver kön, ålder och vikt. Var noga även med att nämna om du har några allergier, medicinskt tillstånd eller tar några andra läkemedel, även receptfria sådana eller naturläkemedel. Detta kan påverka vilken typ av läkemedel du kan tänkas använda och hur de skall doseras. Ta vara på och följ deras goda råd!

Man bör alltid ta den lägsta doseringen av läkemedel och under en så kort tid som möjligt. Om du har följt doseringsanvisningarna på ditt receptfria läkemedel och din smärta blir värre eller inte förbättras behöver du ta kontakt med din läkare.

Missbruk och överdosering 

Kort sagt, att ta läkemedel för ofta, för stor mängd eller under en för lång tid kan ha negativ påverkan på din hälsa. Därför är det viktigt att inte överskrida den maximala dygnsdosen. Om det är läkemedel i tablettform, krossa eller dela inte tabletterna, såvida inte din läkare eller farmaceut rekommenderat detta. Om du använder en smärtlindrande gel, använd endast den rekommenderade mängden som anges i bipacksedeln.

Var uppmärksam på att ett läkemedel kan komma i flera olika styrkor.2 För att undvika att ett misstag sker, läs alltid igenom bipacksedeln noga.

Om du misstänker att du kan ha tagit för mycket av ett läkemedel, sök genast vård.3

Ett sätt att minska risken att man överdoserar utav misstag är att förvara sina läkemedel på ett säkert sätt i hemmet och utom räckhåll för barn.

Dosering för barn 

När ett barn behöver smärtlindring och man är osäker på vilket läkemedel eller hur mycket man skall dosera, bör man kontakta en läkare, sjuksköterska eller farmaceut. Vikt och ålder är ofta det som avgör vilken dosering och läkemedel man skall använda. Men ibland kan det vara förvirrande att navigera i värkhyllan i butiken då det finns så många olika formuleringar, styrkor och doseringsinstruktioner4 för barn vid olika vikt och ålder. Den produkt och dosering som var rätt för sex månader sedan kanske inte är den bästa idag för ett barn som växer och utvecklas.

Smärtlindringsprodukter för de allra minsta barnen kommer ofta ges med hjälp av en doseringsspruta eller som suppositorier. Använd inte en sked.

Kontakta alltid läkare innan smärtstillande preparat används om barnet är svårt medtaget eller har magsmärtor, nackstelhet eller ryggvärk.

Rådfråga alltid läkare, sjuksköterska eller farmaceut ifall du känner att ett läkemedel inte räcker till. Precis som för vuxna kan för mycket läkemedel ha negativ påverkan på kroppen.5 Att missförstå doseringsmängden, eller att använda läkemedlet under för lång tid kan skada barn utav misstag - även om föräldrarna bara vill hjälpa till. Det är därmed väldigt viktigt att man utöver att konsultera en läkare eller farmaceut även läser bipacksedeln väldigt noga. Ja, vi säger det igen: Läs bipacksedeln noga och fråga din läkare eller farmaceut om du har några frågor.

Rätt dosering av läkemedel är viktigt, låt oss behandla ansvarsfullt.

1Pharmacogenomics https://www.nih.gov/about-nih/what-we-do/nih-turning-discovery-into-health/pharmacogenomics 

2Kanakkande Aabideen, Lawrence Stephen Moulton, and John Sills. Accidental staggered paracetamol overdose: An interesting case report https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3157131/

3Paracetamol NHS inform. April 2021. https://www.nhsinform.scot/tests-and-treatments/medicines-and-medical-aids/types-of-medicine/paracetamol 

4Acetaminophen. National Library of Medicine. PubChem. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Acetaminophen

5Acetaminophen. National Library of Medicine. PubChem. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Acetaminophen

6Kanakkande Aabideen, Lawrence Stephen Moulton, and John Sills. Accidental staggered paracetamol overdose: An interesting case report.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3157131/