När du hanterar din eller din familjs hälsa, inklusive medicinering för smärtlindring, rekommenderas det att man alltid pratar med en farmaceut, läkare eller sjuksköterska och alltid är noga med att läsa och följa instruktionerna i bipacksedeln.

The right need

Vad innebär läkemedelsinteraktioner?

Visste du att vissa andra läkemedel, livsmedel och drycker kan påverka hur ditt läkemedel fungerar? När detta händer är det känt som en läkemedelsinteraktion. De flesta är inte allvarliga, men vissa kan ha livshotande effekter, därför är det viktigt att kontrollera läkemedelsinteraktioner innan du börjar ta nya läkemedel.

Läkemedelsinteraktioner kan uppstå mellan läkemedel och vissa livsmedel eller drycker, och till och med vitaminer och kosttillskott. De kan ha toxiska effekter på din kropp, förvärra ditt medicinska tillstånd eller till och med påverka hur ditt läkemedel fungerar, vilket kan resultera i oönskade effekter.

Innan du tar något nytt läkemedel, oavsett om det är ordinerat eller inte, bör du läsa all information som ingår i läkemedelsförpackningen samt prata med din läkare för att stämma av att den nya läkemedlet fungerar med dina befintliga läkemedel.

Vilka läkemedelsinteraktioner bör du vara medveten om?

När det gäller att kombinera värktabletter eller ta dem med andra mediciner finns det några vanliga läkemedelsinteraktioner att se upp för.

Det finns tre huvudtyper av läkemedelsinteraktioneratt tänka på:

1. Läkemedels-läkemedelsinteraktioner:  Som du kanske gissar av namnet innebär detta att blanda ett läkemedel med ett annat, eller att ta flera läkemedel som innehåller samma/liknande substans. Ett läkemedel kan påverka effekten av ett annat läkemedel och ofta innebär det en risk för otillräcklig/utebliven effekt eller biverkningar. Om man tar läkemedel som innehåller samma/liknande substans, kan det resultera i en överdos.

2.  Läkemedel-mat/dryck-interaktioner: Eftersom det är osannolikt att du kommer att gå mer än några timmar utan att dricka eller äta, är det också ett måste att känna till läkemedlets kompatibilitet med mat eller dryck som grapefrukts juice som kan påverka hur läkemedlet metaboliseras. Grapefruktjuice kan blockera verkan av ett viktigt enzym som är ansvarigt för att bryta ner vissa läkemedel, så istället för att behandlas som det är tänkt kommer mer av läkemedlet in i blodet och stannar i kroppen längre, vilket resulterar i för mycket läkemedel i kroppen.2

3. Interaktioner mellan läkemedel och tillstånd: Denna typ av läkemedelsinteraktion uppstår när ett medicinskt tillstånd som du kan ha, som högt blodtryck eller diabetes, orsakar skada genom att interagera med din medicinering.3 Till exempel kan vissa vätskedrivande medel förvärra högt blodtryck och om du har typ 2 -diabetes visar forskning att det finns många läkemedelsförhållanden att se upp för,4 så diskutera alltid denna möjlighet med din läkare innan du tar ny medicin.

Det är inte bara andra läkemedel som kan interagera med ditt läkemedel. Interaktioner kan även ske med naturläkemedel, kosttilskott, livsmedel, alkohol samt tobak.5

Läs bipacksedeln noga innan du använder ett läkemedel eller tala med läkare eller farmaceut för att undvika risk för läkemedelsinteraktioner.

Smärtstillande för äldre

Känsligheten för läkemedel ökar till följd av både åldrande och sjukdom, och det är vanligt att äldre använder många läkemedel. Detta ökar riske för biverkningar och att läkemedlen kan påverka varandra på ett ogynnsamt sätt.6 När kroppen åldras påverkas också förmågan att ta hand om ett läkemedel (distribuera, bryta ner och bli av med det). Det gör att läkemedel försvinner långsammare ur kroppen och därmed blir effekten av läkemedlet starkare, vilket kan leda till biverkningar.

Därför är det viktigt att anpassa behandlingen och eventuellt sänka dosen annars är risken för överdosering eller biverkningar stor.

Läs alltid bipacksedeln noga och diskutera din läkemedelsbehandling med din läkare eller farmaceut för att minska risken för negativa effekter av polyfarmaci.

 

The right need

Värktabletter och alkohol

Förutom läkemedelsinteraktioner är det viktigt att vara medveten om effekterna av att ta smärtstillande medel med drycker som alkohol. Det kan vara olämpligt att kombinera läkemedel och alkohol och i vissa fall kan det till och med vara livsfarligt. Om du regelbundet dricker alkohol bör du tala med din läkare innan du tar smärtstillande medel. Alkohol kan påverka levern så att den bryter ner vissa läkemedel snabbare, framför allt om du dricker alkohol ofta. Det kan göra att läkemedlens effekt blir svagare. Risken för att skadas av de ämnen som bildas när läkemedlen bryts ner i kroppen ökar också. Alkohol kan också göra att levern bryter ner en del läkemedel långsammare. Då kan halten av läkemedlet i blodet bli högre än vanligt. Det kan göra att läkemedlets effekt blir starkare och att risken för biverkningar ökar.8 Berusnings­effekten av alkohol ökar inte genom tillägg av smärtstillande läkemedel.

Läs alltid bipacksedeln noga. Undvik alkohol helt om det står så i bipacksedeln eller på förpackningen.

Låt oss behandla ansvarsfullt.