Biverkningar, läkemedelsinteraktioner och vilket läkemedel du kan behöva.

Smärta är den obekväma fysiska känslan som säger till dig att någonting är fel med din kropp. Den kan vara mild till aggressiv, skarp eller molande, hålla på i endast ett ögonblick eller vara ett kroniskt tillstånd. Vilken form den än tar, när vi upplever smärta, söker vi efter lindring. Från utvecklingen av morfin till “placeboeffekten” har den moderna medicinska vetenskapen eftersträvat att förstå mekanismerna av smärta och upptäcka vilka substanser som har en aktiv och fysisk smärtlindrande effekt.

Men vilket är rätt sätt att använda läkemedel, och framförallt smärtstillande produkter från apotek eller butik? Hur kan du veta vad du behöver? Är alla smärtlindrande läkemedel likadana? Det finns så många där ute. Vilken är den rätta för din specifika smärta? Om du tar andra läkemedel, har ett underliggande hälsotillstånd, eller inte är säker på vilket läkemedel du skall använda, så finns det olika sätt sätt att lindra din smärta. Börja med att rådfråga din läkare, sjuksköterska eller farmaceut hur du ska hanterar din hälsa och smärta.

The right need

Placebo och smärtlindring 

Smärta är resultatet av att nervsystemet sänder signaler fram och tillbaka mellan din hjärna och andra delar av din kropp.

Ett placeboläkemedel är en medicinsk behandling som inte innehåller några aktiva ämnen. Forskare upptäckte fenomenet som du kallar “placeboeffekt” medan de gjorde studier för andra potentiella behandlingar.1 Det har visat sig att omkring en tredjedel av människor som tar ett placebo-läkemedel (med tro att det är ett riktigt läkemedel) upplever en effekt som lindrar deras symtom.2

Forskare håller på att undersöka huruvida hur mycket man tror på behandlingen kan påverka sjukdomsförloppet och hur man upplever smärta. Smärtsignaler åker genom nervsystemet, men det gör även emotionella och kognitiva signaler.

Förstå mer om biverkningar och läkemedelsinteraktioner 

En del undrar över frågor angående eventuella biverkningar av smärtlindrande läkemedel och hur dessa läkemedel interagerar med andra mediciner. Det är även viktigt att du talar om för din läkare, sjuksköterska eller farmaceut vilka läkemedel du använder. De kan ge dig rådgivning efter dina behov och hur man ska använda läkemdel.

De kan svara på frågor som:

  • Vilka smärtlindrande läkemedel passar äldre personer?
  • Kan jag ta smärtstillande läkemedel när jag är gravid?
  • Kan jag kombinera olika smärtstillande läkemedel? Kommer de olika läkemedel jag tar att påverka varandra? Har de läkemedel jag tar några biverkningar?;
  • Borde jag ta mina mediciner tillsammans med mat? Kommer maten att påverka hur läkemedlet fungerar?
  • Finns det delar av min kropp där jag inte borde applicera gel?

Smärtlindrande läkemedel och barn 

Att hantera ett barns smärta kan ibland få dig att känna dig hjälplös. Du vill vara säker på att de läkemedel  du ger ditt barn lindrar ditt barns smärta på rätt sätt. Därför är det viktigt att ha den senaste informationen angående vilka läkemedel som kan användas av barn och hur man skall dosera dem

Låt oss behandla ansvarsfullt.