När du hanterar din eller din familjs hälsa, inklusive smärtstillande läkemedel, rekommenderas det att man alltid pratar med en farmaceut, läkare eller sjuksköterska och alltid är noga med att läsa och följa bipacksedeln.

The right need

Vad är överdosering av läkemedel?

Vi har alla varit där; ibland känns det som att de smärtstillande läkemedelmedel som du har tagit mot huvudvärk eller smärta inte hjälper och du kan frestas att ta mer än den rekommenderade dosen.

För att lindra smärta på rätt sätt bör läkemedel endast användas enligt de anvisningar som står i bipacksedeln eller enligt anvisningar från vårdpersonal. Att ta för mycket av ett läkemedel kan resultera i en överdos vilken kan orsaka allvarliga konsekvenser och skada din kropp.

Leversjukdom eller långvarigt alkoholmissbruk1 påverkar leverfunktionen, så alla med dessa problem bör prata med en läkare innan de använder vissa läkemedel.

Om du tar en överdos av ett läkemedel bör du omedelbart söka läkarvård eller råd. Kom också ihåg att spara läkemedlets förpackning då sjukvårdspersonal kanske vill se exakt vad du har tagit. Det rekommenderas att följa nedanstående råd från giftinformationscentralen för förgiftningsincidenter med droger:

  • Ring omgående Giftinformation eller sjukhus/läkare för råd om vad som behöver göras.
  • Invänta aldrig förgiftningssymtom.
  • Uppsök alltid sjukhus vid avsiktlig överdosering.
  • Vid tilltagande slöhet, medvetslöshet, kramper, andningssvårigheter eller andra uttalade symtom ring 112 för ambulans.

Läs mer om hur du kontaktar Giftinformationscentralen här.

Vad behöver du veta om överdos av läkemedel hos barn? 

Rekommenderad dos beräknas utifrån ditt barns  ålder och vikt och har beräknats noggrant för att säkerställa att deras kropp kan bearbeta det utan skada.

Förutom att hålla potentiellt farliga läkemedel utom räckhåll för barn, bör därför även noggrant läsa all information som följer med smärtstillande läkemedel och se till att du ger barn rätt dos för deras vikt och ålder. Många läkemedel medför stor förgiftningsrisk för små barn, även om mängden är liten. Det är därför mycket viktigt att dosera läkemedel till barn rätt.

Kombinerad överdos av läkemedel och läkemedelsinteraktioner 

Tillsammans med att se till att du använder den rekommenderade dosen smärtstillande läkemedel är det också ett måste att kontrollera bipacksedeln tillhörande alla andra läkemedel som du tar parallellt. Var uppmärksam på att ett läkemedel kan komma i flera olika styrkor och att vissa läkemedel kan påverka varandra, men även viss mat, kosttillskott, naturläkemedel alkohol och tobak kan påverka effekten av ditt läkemedel. Läs mer under avsnittet ”Interkationer”. För att undvika att ett misstag sker, läs alltid igenom bipacksedeln noga.2

 

Låt oss dosera ansvarsfullt.

Paracetamol GDS – P22

2 Oral Diclofenac GDS – P13