RÄTT BEHANDLING FÖR
DINA BEHOV

När man använder läkemedel är det bra att förstå hur de kan påverka varandra. Det kan uppstå olika biverkningar, ett underliggande hälsotillstånd kan påverka effekten.

placeholder
placeholder

DOSERA PÅ 
RÄTT SÄTT 

Läs bipacksedeln noga och följ doseringen beroende på vilka läkemedel du använder och kombinerar. Det är viktigt att endast använda den mängd du behöver och under en så kort period som möjligt. 

 

RÄTT
FÖRVARING

Att förvara läkemedel på fel sätt kan förstöra dem. Lär dig hur man förvarar läkemedel på ett säkert sätt så att de behåller sin effekt och är utom räckhåll för barn.

 

placeholder
placeholder

SLÄNG LÄKEMEDEL PÅ 
RÄTT SÄTT 

Miljön är viktig. Vet du hur du ska hantera utgångna läkemedel? Det är viktigt att vi kasserar utgångna och oönskade läkemedel på rätt sätt - från återvinning av förpackningen till att hantera utgångna läkemedel. 

 

1The Health-Economic Benefits of Self-care in Europe, https://assets.gskstatic.com/corporate/Health-Economic-Study/GSK_report_summary-FINAL.pdf. Åtkomst februari 2021.