När du är färdig med läkemedlet, hantera det ansvarsfullt

Läkemedel - och det inkluderar smärtstillande läkemedel - är framtagna specifikt för att lindra eller behandla ett specifikt hälsotillstånd. När de sedan har uppfyllt sitt syfte, är det dags att säga farväl till utgångna och oanvända läkemedel. Bara en sak kvarstår att göra: att kassera dem på rätt sätt.

Det är viktigt att vara noggrann när du kasserar läkemedel. Precis som när vi ska slänga vilken produkt som helst, måste vi tänka på den påverkan den kan ha på miljön. Det finns ett par regler som bör följas när det kommer till att kassera läkemedel - från återvinningen av själva förpackningen, till att säkerställa att läkemedlet hamnar på rätt plats.

Tips på hur man ANSVARSFULLT ÅTERVINNER
tomma tuber och läkemedelsförpackningar

Lagar och regler varierar i olika länder. Det är därför en bra idé att gå in på  http://medsdisposal.eu/
och kolla upp vilka regler som gäller där du bor.

icon

Lämna in dina läkemedel

I många europeiska länder är det bästa sättet att göra sig av med gamla läkemedel att lämna tillbaka dem till det lokala apoteket. Apoteken kan hantera utgångna läkemedel och kassera dem på rätt sätt.

Spola inte ner läkemedel

För att skydda miljön, kassera aldrig dina läkemedel genom att hälla ner dem i vårt vattensystem; spola inte ner dem i toaletten eller i handfatet. Det är bäst att lämna in läkemedel som inte längre behövs eller är utgångna till ditt lokala apotek.

Återvinn förpackning

Förpackningar i kartong är ofta gjorda av återvunnet material och kan återvinnas igen. Bipacksedeln som finns i förpackningen kan också återvinnas. Läs alltid på förpackningen, bickpasedeln eller tuben för information om hur man ska återvinna den. Om det däremot finns läkemedelsrester på eller i förpackningen behöver du lämna in den till ditt apotek. Följ din lokala myndighets riktlinjer för återvinning av olika typer av material. 

placeholder

Vad ska jag göra med oanvända och gamla läkemedel?

Utgångna läkemedel kan tappa sin effekt och vissa utgångna läkemedel kan även orsaka biverkningar om de används.1 Använd inte utgångna läkemedel. Använd läkemedlet före det utgångsdatum som står på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 

I många europeiska länder är det bästa sättet att göra sig av med gamla läkemedel att lämna tillbaka dem till det lokala apoteket.2 Apoteken kan hantera utgångna läkemedel och kassera dem på rätt sätt. Spola inte ner gamla läkemedel i toaletten eller i handfatet.

Reglerna kan variera per land, då lagar och regler är satta lokalt.3 Du kan gå in på http://medsdisposal.eu/ och klicka på ditt land för att få mer detaljer om hur läkemedelsavfall hanteras i just ditt land.

Du kanske är frestad att dela med dig av dina oanvända läkemedel, men gör inte det. Receptbelagda läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge dem inte till andra. Det kan skada dem även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO), bör du endast ta emot läkemedel  ifall de inte har gått ut, förpackningen är korrekt märkt, fortfarande förseglad och ligger i sitt ursprungliga oöppnade förpackningar.4 Du kan alltid fråga din farmaceut om råd.

Kan jag spola ner läkemedel i toaletten eller är det bättre att slänga dem i papperskorgen?

För att skydda miljön, kassera aldrig dina läkemedel genom att hälla ner dem i vårt vattensystem5; spola inte ner dem i toaletten eller i handfatet. Det är bäst att lämna in läkemedel som inte längre behövs eller är utgångna till ditt lokala apotek.

Ska man även lämna in sprutor till apoteket?

Sprutor med rester av läkemedel kvar lämnas in till apotek efter det att kanylen har tagits eller brutits av och lagts i godkänd kanylburk. Fyllda behållare kan lämnas in på apoteket på samma sätt som kasserade läkemedel.

Lagar och reglar varierar i olika länder. Det är därför en bra idé att gå in på http://medsdisposal.eu/och kolla upp vilka regler som gäller där du bor.

Att återvinna tomma tuber och förpackningar - är det en bra idé?

Företag som producerar läkemedel uppdaterar sina produkter och förpackningar så att de ska vara mer miljövänliga. GSK försöker använda material som är hållbara och producera förpackningar som har mindre påverkan på miljön.

Förpackningar i kartong är ofta gjorda av återvunnet material och kan återvinnas igen. Bipacksedeln som finns i förpackningen kan också återvinnas. Om det däremot finns läkemedelsrester på eller i förpackningen behöver du lämna in den till ditt apotek.6 Följ din lokala myndighets riktlinjer för återvinning av olika typer av material.

Det är bra att veta att läkemedel finns där för att lindra vår smärta, men när det är dags att säga farväl, var snäll och kassera oönskade läkemedel på rätt sätt.

Let’s dispose it right.

1Guidelines for Safe Disposal of Unwanted Pharmaceuticals in and after Emergencies. World Health Organization. 1999. https://www.who.int/water_sanitation_health/medicalwaste/unwantpharm.pdf 

2Disposal of Medicine in Europe. MedsDisposal. http://medsdisposal.eu/ 

3Disposal of Medicine in Europe. MedsDisposal. http://medsdisposal.eu/

4Guidelines for Safe Disposal of Unwanted Pharmaceuticals in and after Emergencies. World Health Organization. 1999 https://www.who.int/water_sanitation_health/medicalwaste/unwantpharm.pdf  [[Accessed 24 May 21]]

5Disposal of Medicine in Europe. MedsDisposal. http://medsdisposal.eu/pharmaceuticals-and-the-environment/

6Sopsortera läkemedel och förpackningar  Swedish Medical Products Agency. May 2020.  https://fragor.lakemedelsverket.se/org/lakemedelsverket/d/sopsortera-lakemedel-och-forpackningar/