När du hanterar din eller din familjs hälsa, inklusive medicinering för smärtlindring, rekommenderas det att man alltid pratar med en farmaceut  läkare eller sjuksköterska och alltid är noga med att läsa och följa instruktionerna i bipacksedeln.

The right need

Så kasserar du läkemedel på ett ansvarsfullt sätt

Det är viktigt att vara noggrann när du kasserar läkemedel. Precis som när vi ska slänga vilken produkt som helst, måste vi tänka på den påverkan den kan ha på miljön. Det finns ett par regler som bör följas när det kommer till att kassera läkemedel - från återvinningen av själva förpackningen, till att säkerställa att läkemedlet hamnar på rätt plats.

När allt kommer omkring är ökad medvetenhet om lämpliga metoder för kassering av läkemedel nyckeln till att skydda våra nära och kära och vår miljö.1

Hur ska man kasserar läkemedel på ansvarsfullt sätt?

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Om du kastar överblivna läkemedel i hushållssoprna finns det även risk att  barn eller djur lätt kan få händerna (eller tassarna) på något som de inte borde stoppa i munnen.

Om du har kontrollerat utgångsdatumet för läkemedlet och upptäckt att du bör slänga dem, lägg dem i en genomskinlig påse och lämna in på apoteket. Även sprutor med rester av läkemedel kvar lämnas in till apotek efter det att kanylen har tagits eller brutits av och lagts i godkänd kanylburk. Fyllda behållare kan lämnas in på apoteket på samma sätt som utgångna/överblivna läkemedel.

Lagar och reglar varierar i olika länder. Det är därför en bra idé att gå in på http://medsdisposal.eu/ och kolla upp vilka regler som gäller där du bor.

Apotek arbetar tillsammans med tillverkare och lokala råd för att på ett säkert sätt hantera läkemedel som du inte behöver.Det här är ett praktiskt alternativ, eftersom du kan ta med dig alla läkemedel som måste slängas, samtidigt som du hämtar ditt recept eller inhandlar andra saker du behöver på apoteket.

Företag som producerar läkemedel uppdaterar sina produkter och förpackningar så att de ska vara mer miljövänliga. GSK försöker använda material som är hållbara och producera förpackningar som har mindre påverkan på miljön. Förpackningar i kartong är ofta gjorda av återvunnet material och kan återvinnas igen. Bipacksedeln som finns i förpackningen kan också återvinnas. Om det däremot finns läkemedelsrester på eller i förpackningen behöver du lämna in den till ditt apotek. Följ din lokala myndighets riktlinjer för återvinning av olika typer av material.

Om du någonsin tvivlar på vilket det bästa sättet att kassera läkemedel är, prata med din läkare eller apotekspersonal.

 

Istället för att kassera läkemedel, kan jag ge den till någon annan

Om du har ordinerats läkemedel och inte har använt hela mängden kan man ibland vilja ge den vidare för andra att använda. Men oanvända läkemedel kan vara farliga för alla som den inte har ordinerats till på grund av allergier, felaktig dosering, potentiella biverkningar och mer.3 Läkare är utbildade i att kontrollera en patients personliga information som kan påverka medicineringen som t.ex olika tillstånd eller andra läkemedel de tar, innan de ordinerar något läkemedel.

Receptbelagda läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge dem inte till andra. Det kan skada dem även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO), bör du endast ta emot läkemedel  ifall de inte har gått ut, förpackningen är korrekt märkt, fortfarande förseglad och ligger i sitt ursprungliga oöppnade förpackningar.4 Du kan alltid fråga din farmaceut om råd. För att hålla dig på den säkra sidan och undvika att utsätta andra för fara, ge inte läkemedel till någon det inte har ordinerats till.

Kan jag kassera läkemedel genom att spola ned dem i toaletten?

För att skydda miljön, kassera aldrig dina läkemedel genom att hälla ner dem i vårt vattensystem; spola inte ner dem i toaletten eller i handfatet. Det är bäst att lämna in läkemedel som inte längre behövs eller är utgångna till ditt lokala apotek.

Miljöpåverkan av läkemedelsavfall

Förutom att skydda medlemmarna i ditt hus är läkemedelsåtervinning också viktigt för miljön. Att kassera läkemedel på fel sätt, till exempel genom att spola ned dem, kan eventuellt skada andra och orsaka onödiga föroreningar.

De flesta vattensystem är inte byggda för att hantera läkemedelsavfall. Förutom att eventuellt utsätta andra för kemikalier kan du genom att hälla mediciner i avloppet eller i toaletten förorena naturliga vattenkällor, som i längden kan skada fisk och andra marina djurliv i processen.4 För att behandla vår miljö ansvarsfullt är det alltid klokt att tänka efter innan du spolar ned dina läkemedel i toaletten!

Om du applicerar topikala smärtlindrande geler, kom ihåg att torka händerna efter applicering på en pappershandduk och kasta denna i papperskorgen istället för att tvätta händerna direkt. Du bör också vänta tills produkten torkat in innan du tar en dusch eller ett bad.5 Detta hjälper till att förhindra att överflödig produkt kommer in i våra vattensystem.

Hur kan du hjälpa till att minska läkemedelsavfall?

Det finns flera saker du kan göra för att förhindra, vilket i slutändan kommer att resultera i minskat avfall och minskad kostnadsbörda. Några tips inkluderar:

  • Tala om för din läkare eller farmaceut om du slutat ta några av dina läkemedel
  • Kontrollera vilka läkemedel du fortfarande har hemma innan du köper/hämtar ut nya
  • Diskutera din läkemedel regelbundet med din läkare eller farmaceut 
  • Beställ bara ett nytt recept som du verkligen behöver
  • Köp endast så stor mängd läkemedel som du verkligen kommer att använda
    • Om du applicerar topikala smärtlindrande geler, kom ihåg att torka händerna efter applicering på en pappershandduk och kasta denna i papperskorgen istället för att tvätta händerna direkt. Du bör också vänta tills produkten torkat in innan du tar en dusch eller ett bad. Detta hjälper till att förhindra att överflödig produkt kommer in i våra vattensystem.

Att behandla din miljö lika bra som du behandlar dig själv handlar om att tänka på dina dagliga handlingar och deras inverkan på att leva ansvarsfullt och ta hand om vår planets hälsa.

Lagar och regler varierar i olika länder, men även ner till olika bosdtadsföreningar och kommuner. Det är därför kanske en bra idé att gå in på FTI AB där du kan mer information om hur du ska återvinna dina ytterförpackningar.

På deras hemsida hittar du en hel del matnyttig information om sortering, insamling och återvinning av förpackningar och tidningar, klicka vidare och lär dig mer om hur du kan ta mer ansvar:

Oavsett vilken medicin du använder, var noga med att göra dig av med den på rätt sätt -genom att följa den här guiden drar du ditt strå till stacken genom att kassera läkemedel på ett ansvarsfullt sätt.

Låt oss kassera ansvarsfullt.

Medication disposal practices: Increasing patient and clinician education on safe methods, PubMed, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29322845/ accessed 02/09/2021

Disposal of Unwanted Medicines, Perville Chemists | https://www.perivillechemists.co.uk/service/disposal-of-unwanted-medicines/ Accessed 25.08.2021

Why You Shouldn’t Share Medication, Weldricks | https://www.weldricks.co.uk/news/why-you-shouldnt-share-medication, Accessed 28/07/2021

Don’t Flush Medicines Down the Drain, PCA | https://www.pca.state.mn.us/featured/dont-flush-medicines-down-drain Accessed 25.08.2021

Topical Diclofenac, Global Data Sheet 2020: p6